Meldplicht Vakantieverhuur

Meldplicht Vakantieverhuur

Meldplicht voor vakantieverhuur. In juli 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie die hiertoe oproept. Elke keer dat Amsterdammers hun huis verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moeten ze dit in de toekomst via een digitaal registratie systeem melden bij de gemeente. Huiseigenaren mogen hun appartement maximaal 60 dagen per jaar verhuren en moeten onder andere toeristenbelasting betalen. Met de meldplicht wordt de 60 dagen termijn een harde grens.

60 dagen termijn harde grens

Van Dantzig vroeg in 2014 al aan de wethouder de meldplicht in te voeren, maar om de registratie van verhuurders mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. De Tweede Kamer ging gisteravond overstag. Van Dantzig: “Met de meldplicht kan Amsterdam eindelijk echt gericht handhaven. Online meld je eenvoudig de verhuur waarna de teller voor de zestig dagen gaat lopen. Na 60 dagen is het over en uit. Dit schept duidelijkheid voor de verhuurder, de gemeente en de buurt. Amsterdammers zijn over het algemeen positief over de vakantieverhuur van hun eigen huis, maar het moet wel binnen de perken blijven.”

Bron: Amsterdam, D66

 

Wat zijn de regels bij vakantieverhuur in Amsterdam?

De geldende regels:

 • U moet zelf in de woning of woonboot wonen.
  Vakantieverhuur is alleen mogelijk als u hoofdbewoner bent en zo staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 

 • U mag de woning of woonboot alleen incidenteel verhuren.
  Bedrijfsmatig en structureel verhuren is niet toegestaan. Als u uw woning of woonboot in totaal meer dan twee maanden per jaar verhuurt, gaat de gemeente onderzoeken of u bedrijfsmatig verhuurt. Als u een gedeelte van uw woning of woonboot bedrijfsmatig wilt verhuren, dan kunt u na melding bij uw stadsdeel een Bed and Breakfast (B&B) beginnen. Lees goed de voorwaarden door.

 

 • U moet belasting betalen.
  Over de inkomsten uit vakantieverhuur moet u 70% opgeven bij de Belastingdienst in Box 1.

 

 • U hebt toestemming nodig van de VvE of verhuurder.
  • Vakantieverhuur kan in principe alleen als u eigenaar bent van de woning of woonboot. Sommige Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben vakantieverhuur in de splitsingsakte verboden. Maak vooraf afspraken hierover om conflicten te voorkomen!
  • Als huurder mag u bijna nooit uw woning of woonboot aan anderen verhuren. Ook niet als u dit incidenteel doet. U vindt dit terug in het huurcontract. Huurt u van een woningcorporatie? Dan mag u uw woning of woonboot nooit gebruiken voor vakantieverhuur. U loopt het risico uw woning of woonboot te verliezen.

 

 • Uw woning of woonboot moet brandveilig zijn.
  In het belang van uw gasten en uw buren moet u aan de nodige brandveiligheidseisen voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de brandweer.

 

 • U mag uw woning of woonboot aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd verhuren.

 

 • Uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  Als hoofdbewoner bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken om overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld over het buiten zetten van afval. Licht ook de buren vooraf in en laat een telefoonnummer achter, zodat u of iemand namens u kan ingrijpen.

 

Gevolgen bij niet nakomen regels
Als u zich niet aan de regels voor vakantieverhuur houdt, dan riskeert u een boete, een navordering van toeristenbelasting of zelfs verlies van uw woning of woonboot.

Bron:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B9B2C2273-F797-460B-AD20-05DFB9F6F39F%7D