College overweegt toch 30-dagen regel Airbnb in te voeren

College overweegt toch 30-dagen regel Airbnb in te voeren

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) onderzoekt toch of het mogelijk is om de verhuur via Airbnb verder in te perken.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Op dit moment mogen Amsterdammers maximaal 60 dagen per jaar hun huis verhuren via Airbnb, maar de gemeenteraad wil dit terugbrengen tot 30 dagen. Tot nu toe gaf Ivens aan dat ‘dom‘ te vinden, omdat het juridisch steeds de vraag is of zo’n inperking wel mag.

‘We hebben nu een 60 dagen-termijn en de rechter heeft geconstateerd dat dat een goede termijn is. Als ik nu een scherpere termijn doe en de rechter constateert dat dat niet mag, dan hebben we geen termijn meer en dan is de hele Amsterdamse woningmarkt weer vogelvrij’, zei hij nog in oktober.

Maar aanstaande dinsdag staat het onderwerp toch op de agenda van het college. Ivens bevestigt in De Telegraaf dat het een punt van discussie zal zijn, maar wil niet inhoudelijk reageren. Bronnen van de krant stellen dat ‘er gestart zal worden met het verkennen van de mogelijkheden en of dat juridisch haalbaar is’.

bron AT5